dimecres, 4 de novembre de 2015

PLATÓ dos models de comentari de text resolts.

Opció A


"Però us hem engendrat nosaltres, per a vosaltres mateixos i per a la resta de la ciutat, en qualitat de caps i reis d’un eixam, millor i més completament educats que aquells i més capaços, per tant, de participar tant de la filosofia com de la política. Heu de baixar, doncs, un després d'un altre a la casa dels altres i acostumar-vos a veure-hi en la foscor. Una vegada acostumats, veureu infinitament millor que els d'allà i coneixereu el que és cada imatge i de què ho és, perquè haureu vist ja la veritat respecte al bell i al just i al bo. I així, la ciutat nostra i vostra viurà a la llum del dia, i no entre somnis, com viuen ara la major part d'elles per obra de qui lluiten uns amb altres per vanes ombres i es disputen el comandament com si aquest fos algun bé. Però la veritat és, crec jo, la següent: la ciutat en la qual estiguin menys ansiosos per ser governants qui hagin de ser-ho,aquesta ha de ser forçosament la que visqui millor i amb menys dissensions que cap altra; ben al contrari de la que tingui uns governants que ho desitgin."


PLATÓ: República.

Resolució del comentari: Laura Servera Llinás

a) Context històric, social i cultural. 
Ens trobam davant d’un text de Plató, filòsof grec del segle V a.C. Abans d’endinsar-nos en la matèria del text, hem de conèixer alguns factors que influiran en el nostre autor. Plató va néixer a la polis d’Atenes l’any 427 a.C. durant la guerra del Peloponès. La dictadura del Trenta Tirans va donar pas a una democràcia que va resultar inestable i va arribar a condemnar a mort a Sòcrates, mestre de Plató. Volia participar en política, però ni la dictadura ni la democràcia que havia condemnat a Sòcrates li semblaven adequades. Per tant, va centrar-se en la recerca d’un Estat basat en la justícia i governat pels homes savis. Les seves influències més importants foren Parmènides amb la concepció de l’ésser com a realitat immutable; Heràclit i el món sensible que està sotmès a canvi permanent; els pitagòrics amb el seu interès per les matemàtiques i el dualisme cos-ànima i, sobretot, Sòcrates, que fou qui l’inicià en la filosofia i que és present a la seva obra en aspectes tan importants com la preocupació pels universals, l’antropologia i l’ètica, entre d’altres. 

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text.
Una vegada assolits aquests coneixements, podem concentrar-nos en el present text, que té com a tema principal la política i en defensa la tesi d’un Estat governat per savis que ho facin sempre en favor de la majoria, sense pretensions de benefici propi i compartint el seu coneixement amb els altres. 

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes.
Així, el text comença dient: (Però us hem engendrat ... com de la política.) Aquí, Plató ens explica com han de ser triats els governants: aquests són els que han rebut la millor educació i, per tant, seran els més capaços de dirigir la polis com a caps pensadors. Plató continua dient: (Heu de baixar ... al just i al bo.) D’aquesta manera ens dóna a entendre que els triats governants no han de quedar-se tot sols amb el seu coneixement sinó que han de tornar al costat de la gent, encara cega, però que ara ells ja sí que coneixeran la vertadera identitat de cada cosa que és considerada certa i que no és més que una ombra de la realitat. D’aquesta manera, Plató continua (I així, la ciutat ... algun bé.) i exposa que, una vegada els savis hagin compartit la veritat que han conegut, tota la ciutat hi viurà en conseqüència enlloc de perseguint falses realitats que no són més que mentides. Finalment, Plató diu (Però la veritat és ... que ho desitgin.) i explica que la ciutat que viurà millor és aquella en què els governants tenguin vertadera vocació de servici públic i no la que es trobi dirigida per uns que governin en benefici propi i tenguin ànsies de poder. En conclusió, la visió política de l’Estat de Plató es basa en el govern de les ciutats a càrrec de filòsofs que sabran compartir amb tots el coneixement i la saviesa que han obtengut i governaran sempre en benefici de la majoria i mai d’ells mateixos. 

d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, feu una valoració crítica del text.
Pel que fa a la meva valoració en referència a aquest model de govern, pens que és encertada perquè també crec que la gent que ha de dirigir un govern ha de ser la més preparada i la que més racional i beneficiosament pugui decidir sobre el nostre futur. En segon lloc, aquesta persones o aquestes persones hauran de fer-ho sempre pensant en favor d’aquella gent a qui representa i a qui està al servei. Però, com podem saber realment qui són aquestes persones i garantir que la seva preparació és la millor? De fet, no és aquest el sistema que utilitzam actualment, sinó que ens regim per un sistema de votacions en què es tria als qui posseeixin millor oratòria i capacitat de convicció, el qual ens recorda als sofistes, principal oposició del filòsof Plató. A més a més, el propi Plató va tirar per terra la formació del governant ideal a través de l’educació establint que des del naixement, segons el tipus d’ànima que tenguéssim, ja ens vendria determinada la nostra funció dins la polis. Aquesta és una idea que tampoc m’agrada perquè és una condemna a mai no poder avançar. No crec que ja nasquem amb una personalitat determinada perquè no crec que el nostre cos i la nostra ànima siguin entitats independents. De fet, m’estim més anomenar l’ànima intel·lecte: aquest és el que ens diferencia dels altres a nivell espiritual i sí que és possible de cultivar. En definitiva, crec que un governant ha de ser triat en base al seu coneixement i a la seva capacitat de governat per tothom, però sembla que aquest és un escenari que encara mai hem reproduït a la perfecció. 

- o O o -

Resolució del comentari: Andrea Oliver Marín

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text.
El tema és la política. La tesis és la necessitat d’un filòsof rei amb coneixements del món intel·ligible per governar de manera  de manera justa, bona i bella.

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes.
El text comença dient: (“Però...política.”). Plató considerava que l’Estat havia de fer-se càrrec de l’educació dels infants per tal de què fossin capaços de governar la polis i seguir amb el seu sistema de govern: l’aristocràcia. Això es veu en aquest fragment ja que explica que els governants (filòsof rei) han de ser educats durant 50 anys, els guerrers 20 anys i els productors 15 anys. Així, segons ell, s‘aconseguiria una polis justa, ja que els habitants tindrien els coneixements per poder actuar adequadament.
Seguidament diu: (“Heu de...fos cor”). En aquesta part podem recórrer al mite de la caverna, ja que una vegada el presoner s’ha deslligat, ha de conduir els altres presoners a la llum (el Bé). De la mateixa manera en aquesta cita, Plató explica que els governants han de baixar al món sensible per tal de conèixer-lo i saber identificar-lo. Així, al conèixer la diferència entre els dos mons poden governar.
Com a tercera idea diu: (“Una vegada...bo”). En aquest fragment explica que com els governants coneixeran l’idea del Bé i les altres gràcies a la seva reminiscència i hauran vist el món sensible en què viuen podran governar aquest últim segons les idees del món intel·ligible.
Com a última idea trobem: (“la ciutat...desitgin”). Aquí l’autor exposa la seva oposició als altres sistemes de govern de l’època: tirania (govern d’un tirà que comet abusos), oligarquia (govern dels rics), democràcia (governs dels populars) i timocràcia (govern militar). Segons ell, tots aquests sistemes cerquen el seu propi benefici i desitgen el poder per aprofitar-se d’ell. Per això Plató vol l’aristocràcia, per tal d’aconseguir que governi el més preparat (vulgui governar o no). Així el govern serà just, no com passa als demés.
En conclusió, Plató vol una polis dirigida per un filòsof rei que governi segons les idees del món intel·ligible (el Bé sobretot) ja que les coneix gràcies a l’educació proporcionada per la pròpia polis.


Opció B
«Considera, en conseqüència -vaig proposar-li-, que els guareixen de la seva demència i que me'ls deslliguen de les cadenes. Si tals coses passaven naturalment, tal com poden ser, sempre que un fos deslligat i de cop i volta me'l fessin redreçar i girar-se d'esquena, i caminar, i mirar la llum, quan fes tot això, es trobaria malament, els ulls li farien pampallugues i no podria contemplar les coses de les quals abans veia les ombres... Què et creus que diria quan algú li expliqués que fins aleshores havia mirat coses inexistents, però que ara veia quelcom més proper al ser, i que hi veia més correctament perquè s'havia girat cap a ell, principalment si li anava mostrant el que passava i el forcés fent-li preguntes a respondre què és? No veus que ell es trobaria en destret i que es pensaria que el que veia abans és més veritable que el que li ensenyen ara?»
Plató, República, llibre VII, 515 c-d

Resolució del comentari: Mireia Jaume

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text.
El tema del text és una interrelació entre epistemologia i ontologia, perquè apareixen tant l’adquisició del coneixement com la divisió platònica del món. La tesi és la paulatina i costosa adquisició del coneixement vertader.


c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes.
Plató comença el text dient: “els guareixen... cadenes”. En aquest fragment l’autor ens està plantejant a través del Mite de la Caverna com s’allibera la persona del fals coneixement. Ens fa una petita introducció sobre del que parlarà a la resta del text que, com ja he dit abans, és la paulatina i costosa adquisició del coneixement vertader. A continuació l’autor ens presenta el primer contacte que té el presoner amb el coneixement real: “Si tals... ombres”. La intenció de Plató aquí es fer-nos veure que al principi l’adquisició d’aquest coneixement no és gens fàcil ja que, citant el Mite de la Caverna, el presoner ha estat acostumat durant molt de temps a viure en la foscor, que representa la ignorància, i a veure només ombres i li seria molt difícil acostumar-se a la llum del petit coneixement que hi ha dins la caverna. En aquest fragment també se’ns està explicant un tros del símil de la línia ja que se’ns diu que a la caverna, la qual representa el món sensible, hi ha dos tipus de coneixements falsos: les ombres o eikasia que  són el coneixement més baix lligat a la ignorància i les coses o pistis que presenten més coneixement i per això al presoner li costa captar-les. Finalment les dues darreres idees de Plató es poden unir en una: “Què et creus... és?” i “No veus... ara? El que ens vol transmetre l’autor aquí és la negació a la que es veurà sotmès el presoner al adonar-se que realment el que coneixia fins ara no era real. Aquest procés d’adonar-se que el que coneix no és vertader es fa a través de la dialèctica la qual planteja preguntes  amb les respostes de les quals la persona ignorant va recordant els coneixements vertaders de la seva ànima. Però el presoner, com ja he dit, necessitarà temps per processar la seva situació i així adonar-se  i arribar a la conclusió real que el món que coneixia és irreal i el vertader és el que es troba fora de la caverna, encara que a ell li pareixi inverosímil.


dissabte, 5 de setembre de 2015

Actualització dels apunts d'Història de la Filosofia 2015-16


Els apunts d'Història de la Filosofia s'han actualitzat per tal d'adapatar-los a les noves metodologies didàctiques que posarem en pràctica aquest curs 2015-16. 

Temes actualitzats a dia d'avui:

  • Mite i raó. Els filòsofs presocràtics.
  • Els sofistes i Sòcrates.

Bon curs a tothom!!!

Cronograma de la història de la filosofia

History of Philosophy
Source: SuperScholar.org/

divendres, 22 de maig de 2015

Tots els dies són magnífics perquè, al cap i a la fi, cada dia el sol s'amaga darrere l'horitzó!


Tots els dies són magnífics perquè, al cap i a la fi, cada dia el sol s'amaga darrere l'horitzó. És l'etern retorn del misteri i de l'encís de la nit, ... i la llum de la lluna ho amara tot de quietud i silenci. És el moment en que ho desam tot en prestatges de boira: les paraules, les mirades, els desitjos, les curolles, ... tantes i tantes coses!

Tanmateix no sols acaben els dies, també suaument declinen els cursos, un rere l'altre, ... inexorables! Hem compartit infinitat de moments únics, uns els oblidarem, d'altres ens acompanyaran tota la vida. Esper que la FILOSOFIA romangui al fons de les vostres inquietuds i us ajudi a viure més digna i intensament.

Gràcies per un any tan magnífic!

dilluns, 17 de novembre de 2014

Lectura, subratllat i idees principals d'un text filosòfic. Cas pràctic amb un text d'Aristòtil.

Atès que sembla que hi ha algunes dificultats per a determinar quines són les idees principals d'un text i la relació que aquestes idees guarden entre si, us he gravat una guia que pot donar un poc de llum a aquesta qüestió.La proposta es fonamenta en una lectura a tres nivells:

  1. Una primera lectura amb les mans dins les butxaques (així evitam subratllar-ho tot).
  2. Una segona lectura amb un llapis subratllant aquelles sentències que aporten un significant rellevant per a la comprensió del text.
  3. Una tercera lectura amb una goma d'esborrar amb la intenció de llevar tot el que encara sobra del subratllat anterior.
A partir d'ara estam en condicions d'encerclar les paraules clau i de marcar amb fletxes les relacions que guarden entre si. Tot això, i un poquet més, és el que podeu veure al següent vídeo.
diumenge, 2 de novembre de 2014

Ètica aristotèlica


Felicitat? De quina felicitat parlam? By APM

Per desenvolupar l'ètica aristotèlica ens ocuparem especialment dels següents punts:

1) El concepte de finalitat (ètica teleològica)

2) Primera caracterització de la felicitat.

3) El concepte de virtut.

4) La prudència.

5) Conclusió sobre la felicitat.

El primer que cal dir per caracteritzar l'ètica aristotèlica és que és teleològica, es tracta, per tant, d'una ètica de fins, en la qual la felicitat es considera la finalitat última de l'ésser humà. Cal destacar aquí, la importància de les obres biològiques d'Aristòtil d'on, amb tota probabilitat procedeix el concepte de fi: de la mateixa manera (per posar un exemple) que la fi de la llavor d'una pomera és arribar a ser pomera, l'home tindria com a finalitat arribar a ser feliç. Ja des del començament d'Ètica a Nicòmac compara Aristòtil l'ésser humà amb un arquer apuntant al blanc. De la mateixa manera que l'objectiu d'aquest és donar en el blanc, la fi de l'home no pot ser altre que el de ser feliç, aconseguir una vida bona. Qualsevol altre fi no pot sinó ser instrumental: sempre cal preguntar el per què dels doblers o del plaer. Davant d'això, la felicitat és l'únic fi últim de l'ésser humà, l'únic fi autàrquic, que es basta a si mateix. Per això, Ètica a Nicòmac es convertirà, en certa manera, en una profunda investigació sobre la felicitat humana. Una de les grans preguntes d'aquesta obra serà per tant: Què és la felicitat?

Segons Aristòtil gairebé tots estan d'acord que la felicitat és el fi últim de l'ésser humà, però no tots pensen que el contingut de la felicitat sigui el mateix. Aristòtil ens presenta, almenys, 3 models:


1) Els que pensen que la felicitat està en el plaer, la riquesa o els honors.

2) Aquells que argumenten que la felicitat consisteix en la satisfacció d'una carència personal: així, la felicitat seria la salut per al malalt, la riquesa per al pobre, la cultura per al ignorant ...

3) Els que no estan d'acord amb cap de les anteriors, i creuen que, si les anteriors són positives, és precisament perquè contribueixen a un altre fi, a un altre bé que fa que els anteriors siguin bons.


Evidentment, Aristòtil s'identificarà amb la tercera opció, que, des del seu punt de vista, és l'única autàrquica. Els plaers i les riqueses són accidentals en la nostra vida: tan aviat apareixen com desapareixen. La felicitat per a Aristòtil no pot ser una sensació o un gaudi passatger, sinó, més aviat, una forma de vida. que serà necessàriament estable i duradora. Per Aristòtil la felicitat és una tasca a realitzar en tota una vida, no en moments fugaços d'aquesta. I per això, tampoc pot ser únicament la satisfacció d'una carència. Evidentment l'home feliç no pot tenir mancances, però cal afegir alguna cosa més per aconseguir ser feliç. Aquest alguna cosa més serà, com veurem la virtut.


Així, Aristòtil ens ofereix una primera definició de felicitat: activitat de l'ànima dirigida per la virtut. Només l'home virtuós, aquell que no només coneix les virtuts sinó que les compleix (ja que la felicitat és activitat) en la seva vida quotidiana, pot ser feliç. La virtut es descobreix així com un dels components necessaris per poder dir que un home és feliç. L'home virtuós troba el plaer i l'honor sent virtuós, de manera que no necessita del plaer ni l'honor com quelcom extern. L'únic que necessita l'home virtuós per ser feliç és tenir cobertes les necessitats bàsiques, és a dir, tenir els béns externs necessaris per poder ser feliç. Però si la felicitat ens remet a la virtut, aquest serà un dels conceptes centrals de tota l'Ètica a Nicòmac, ens haurem ocupar d'ella per a comprendre la felicitat de la qual Aristòtil ens està parlant. La pregunta incicial (Què és la felicitat?) Es converteix ara en una nova pregunta: Què és la virtut?


La virtut per a Aristòtil és una disposició permanent de l'ànima a obrar bé. L'home virtuós és aquell que està predisposat a fer el bé, aquell a qui "li surt d’ell mateix" obrar bé. De fet, el mateix Aristòtil va elaborar una classificació de les virtuts, distingint les ètiques (aquelles que perfeccionen la voluntat) i les dianoètiques (les que perfeccionen l'enteniment). Les ètiques es formen per mitjà de la repetició i les dianoètiques per mitjà de la instrucció.


Tenint en compte aquesta classificació, Aristòtil elabora un poc més aquesta caracterització de la virtut i ens ofereix una altra definició: "manera de ser selectiu, i un terme mitjà relatiu a nosaltres, determinat per la raó i per allò pel que decidiria l'home prudent". La virtut és, si ens atenim a aquesta definició, una forma de triar. Es podria dir que l'home virtuós és el que sap triar, el que pren la decisió adequada en el moment just. Aquí introdueix Aristòtil la tesi, no sempre ben compresa, del terme mitjà. La virtut tendeix sempre al terme mitjà, però no es pot entendre això d'una manera exclusivament geomètrica, sinó ètica, vital, experiencial. L'home es veu sovint obligat a triar entre dos extrems, i el virtuós és aquell que tendeix a prendre la decisió correcta, que sol situar-se, d'una manera aproximativa, en un lloc intermedi. Això no impedeix, per descomptat, que hi hagi casos en què la decisió virtuosa estigui molt més a prop d'un extrem que de l'altre. A més d'això, crida l'atenció l'última part de l'expressió aristotèlica: "pel que decidiria l'home prudent". L'estudi de la felicitat ens condueix a analitzar el concepte de virtut, i aquest ara ens remet al de prudència. Vegem què és la prudència per Aristòtil.


La definició aristotèlica de la prudència resulta una mica problemàtica. El primer que cal dir és que la prudència és una virtut, i una de les més importants. Aristòtil l'entén com una "manera de ser, racional, veritable i pràctic, respecte del que és bo i dolent per a l'home". Seria prudent aquell que sap determinar què és bo en cada cas, i ho sap portar a la pràctica. El prudent combina intel·ligència i desig a parts iguals. Per Aristòtil l'home és intel·ligència desitjant i desig intel·ligent, de manera que cap dels dos poden faltar per definir l'home prudent. El prudent tria bé en el moment oportú, cosa que ha d'aprendre necessàriament a partir de l'experiència i, per què no dir-ho, fins i tot de l'error. Podria semblar que Aristòtil cau en un cercle viciós en definir els conceptes essencials de la seva ètica: la definició de virtut ens remet a la prudència, i aquesta al seu torn a la virtut. Aquest aparent cercle viciós queda resolt si ens adonem que l'ètica és una disciplina pràctica. Tant la virtut com la prudència s'aprenen per mitjà de l'experiència, i requereixen un llarg exercici. Ningú neix sent virtuós, i el seu aprenentatge requereix molt de temps. Arribar a formar aquesta "disposició permanent per obrar bé" costa temps i esforç, i requereix que l'individu pugui fixar-se més en altres homes virtuosos i prudents per imitar-los. L'aprenentatge moral i ètic ha de tenir la prudència com a referència. L'exercici i la imitació consoliden aquest hàbit a obrar bé en què consisteix la virtut. El que arriba a ser prudent aconsegueix, per mitjà de l'exercici, prendre les decisions correctes amb facilitat, ja que està habituat a això. Com el bon arquer tendeix a encertar en el blanc, l'home bo tendeix a fer el bé.


Amb tot el que acabam de dir podem caracteritzar la felicitat. A més de referir-se a aquesta "virtut acompanyada de béns externs", Aristòtil distingeix diversos tipus de vida, i tracta de determinar quin és el que millor s'ajusta a la felicitat, tal com l'hem vingut caracteritzant. Així, distingeix aquestes formes de vida:


a) Vida activa: la d'aquella persona que està compromesa amb la marxa de la ciutat i que ocupa importants càrrecs dins de la mateixa. Aristòtil troba que aquest model és molt honorable, però està subjecte a les circumstàncies i vaivens de la vida pública, de manera que algú pugui perdre sobtadament l'honor i la fama aconseguida al llarg del temps.


b) Vida agradable: la d'aquelles persones que viuen centrades en el plaer. Per Aristòtil no és aquesta una vida autàrquica: els plaers proveirien una felicitat efímera, instantània, però no són capaços de proporcionar una felicitat duradora.


c) Vida contemplativa: la d'aquella persona preocupada pel saber. No es tracta només d'un saber "il·lustrat", sinó d'una curiositat vital, que entronca amb aquesta admiració davant les coses de la que parlà el propi Aristòtil o amb la frase inicial de la seva metafísica: "tots els homes per naturalesa desitgen saber" .


Per Aristòtil, aquest tercer estil de vida és superior als anteriors, i per això ha de ser preferit. La vida teòrica o contemplativa proporciona saber en si mateixa, i no està tan subjecta a avatars polítics, socials o econòmics com la vida activa. Per això, i com a conclusió, podríem dir que per a Aristòtil la felicitat, la vida bona, consisteix a portar una vida teòrica acompanyada de la virtut i dels béns externs necessaris per tenir una vida digna, el que requereix la ciutat per a la seva realització.